Kонтент маркетинг

Проучване и проверка

Изграждане на стратегия

Проучване и проверка

Услуги

Изграждане на стратегия

Какво е контент маркетинг?

   Контент маркетингът представлява стратегически маркетинг подход, фокусиран върху създаването и разпространението на ценно, релевантно и последователно съдържание, с цел да привлече и задържи точно определена аудитория, като в крайна сметка стимулира потребителите да се превърнат в клиенти. Контент маркетингът се различава значително от обичайните маркетинг практики. За разлика от тях, той не е фокусиран върху пряката продажба на продукта или услугата, която се предлага. Основното при маркетингът е, че той е насочен към нуждите на потребителите, като отговори на техните въпроси и им предостави интересна и полезна информация. Правилната и последователно изпълнявана контент маркетингова стратегия, може да донесе значителни ползи за вашия бизнес, като:

  • Помага бизнесът Ви да бъде открит от потенциални клиенти;
  • Помага да изградите заинтересована и ангажирана аудитория;
  • Помага да превърнете потребителите в клиенти;
  • Помага да намалите разходите за маркетинг;

   Ако имате нужда от помощ, ние от ClickMExpress, ще ви окажем нужното съдействие, като ви помогнем с при извършването на проверка на вашият сайт с цел опис на текущото ви съдържани. Какво може да бъде подобрено и какво трябва да бъде премахнато. Това се прави с цел даване на приоритетно съдържание, което лесно може да се класира по ключови думи. По този начин ние ще ви помогнем да оцените, кое е най-силното Ви съдържание и как можете да го използвате за по-натъчно достигане към потребителите.

 

going down connector

Помощ при изготвяне на Контент маркетинг от Clickmexpress, вашият партньор.

Какво е маркетинг на съдържанието?

   Извършва се пълен и точен анализ на вашите текущи канали за разпространение и как вашите конкуренти разпространяват материалите. Това ще ви помогне да определите кои типове съдържания и платформи работят най-добре за Вас и от какво точно имате реално нужда, като се фокусирате само и единствено към него. Опитът в SEO и маркетинговото съдържание, дава възможност за адекватни и конкурентно способна помощ както в маркетинга така й в оптимизацията. Всичко това се отнася както за онлайн търсачките, така и за целевата ви аудитория. С необходимите и бързи похвати вие може да оптизирате съдържанието на вашият уеб сайт бързо и качествено без необходимост от скъпи инвестиции и допълнителни разходи.

Пълна проверка и анализ на съдържанието

Стратегически разработен план за онлайн маркетинг

Пълна статистика и анализ всеки месец

Екип за SEO и дигитален маркетинг

   Когато се извършва разпространение на маркетинговото съдържание, се  използват определени средства за това, който да  гарантират максимална употреба на различни ресурси.

   Услугите за маркетинг на съдържанието предлагат ефективни начини за управление на комуникацията и достъпността Ви с клиентите, осигуряващи повишаване на лоялността към марката и генериране на нови продажби.

Контент маркетинг със ClickMexpress

 Целевите кампании, който ако са подбрани добре, трябва да показват повишена ефективност и да дават реални резултати във времето. Ще ви помогнем да отраите и анализирате напредъка си, как реално контактувате с клиентите си (проучване на контактната връзка), за да получите най-ефективният метод от който имате реално имате нужда. Ключът към успешния маркетинг на съдържанието е точното проследяване и измерване, за да можете да видите възвръщаемостта на минималната инвестиция и максималният резултат от нея в този момент. Ако сте готови да направите първата стъпка, да увеличите продажбите си и изпъкнете пред конкурентите с идентичност и да утвърдите позиците си на пазара, се свържете с нас за съдействие.